გამარჯვებულები

გამარჯვებულები
2022 წლის გამარჯვებული

აფხაზეთის #10 საჯარო სკოლა

პირველი ადგილი

რუსთავის #18 საჯარო სკოლა

მეორე ადგილი

როკითის საჯარო სკოლა, ბაღდათი

მესამე ადგილი
2022 წლის ფინალური პროექტები