გამარჯვებულები

გამარჯვებულები
2017 წლის გამარჯვებული

პირველი ადგილი

მეორე ადგილი

მესამე ადგილი
2017 წლის ფინალური პროექტები