თავისუფალი გაკვეთილები-აღმოაჩინე საქართველო

"აღმოაჩინე საქართველო" თავისუფალი გაკვეთილების სახელმლღვანელოა, რომელიც გულისხმობს მოსწავლის ინტერესებზე მორგებულ კლასგარეშე/არაფორმალური აქტივობების ციკლს, რომლის შინაარსი და სწავლების მეთოდოლოგია განსხვავდება საგაკვეთილო პროცესისგან, არ ითვალისწინებს აუცილებელ საშინაო დავალებების მომზადებას, მოსწავლის შეფასებას და შესაძლოა არ ჰქონდეს სტანდარტული საგაკვეთილო სახე.