ნიკო კეცხოველი 2022-ის გზამკვლევი აზერბაიჯანულ ენაზე

გიზიარებთ ნიკო კეცხოველი 2022-ის გზამკვლევს აზერბაიჯანულ ენაზე, რომელიც დაგეხმარებათ კონკურსის წესების გაცნობასა და სამომავლო აქტივობების დაგეგმვა - განხორციელებაში

გზამკვლევი