სკოლებში COVID19-ის პრევენციასა და კონტროლთან დაკავშირებული მთავარი მესიჯები და ზომები

მსოფლიოში არსებული პანდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, აუცილებელია, დავიცვათ წესები, რომლებიც მნიშვნელოვანია საკუთარი ჯანმრთელობისთვის. გთავაზობთ UNICEF-ის მიერ მომზადებულ სტატიას, სადაც საუბარია სკოლებში COVID19-ის პრევენციასა და კონტროლთან დაკავშირებულ მთავარ მესიჯებსა  და ზომებზე.

 

https://www.unicef.org/georgia/media/3776/file/messages_actions_covid19_ge.pdf

კითხვარი