თანასწორი ურთიერთობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან

კომიქსებში ნაჩვენები სიტუაციები ასახავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებულ სტერეოტიპულ ქცევებს და ამ ქცევების მისაღებ ალტერნატივას.

ასევე, გიზიარებთ პუბლიკაციას "მითები და რეალობა შეზღუდულ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით საქართველოში"

პუბლიკაცია მომზადდა გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით ანტი-სტიგმა კამპანია „დაინახე ყველაფერი“-ს ფარგლებში.

© გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2017 წელი