×

ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემია 2020"-ის მონაწილე ეკოკლუბების საყურადღებოდ !

გთხოვთ, შეავსოთ კითხვარი, რომელიც მოცემულია თქვენს პროფილში და, ასევე, განაახლოთ ინფორმაცია გუნდის წევრების შესახებ. (მათ შორის, ასაკი). შეგახსენებთ, გუნდში მონაწილეების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წევრს.

ხშირად დასმული კითხვები

ყველაზე ხშირად შემდეგი შეკითხვებით მოგვმართავენ:

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა შექმნათ სკოლის გუნდი და დარეგისტრირდეთ პორტალზე - forestry.ge. გუნდის წევრების მაქსიმალური რაოდენობა – 10 მონაწილე.

გუნდის წევრების მაქსიმალური რაოდენობა – 10 მონაწილე.(რეკომენდებულია პედაგოგის ჩართულობა).

შესაძლებელია  ერთი სკოლიდან  ორი ან მეტი გუნდის დარეგისტრირება, თუმცა მათ განსხვავებული სახელები და გუნდის განხვავებული შემადგენლობა უნდა ჰქონდეთ. 

გუნდის წევრი უნდა იყოს სკოლის წარმომადგენელი – მოსწავლე ან პედაგოგი.

არ არის შესაძლებებლი; თუმცა, მისასალმებელია სკოლებს შორის პარტნიორობა, რაც, პროექტის ფარგლებში, ფასდება ქულებით.          200 ქულა – დაგეგმე და განახორციელე აქტივობა ორი ან რამდენიმე სკოლის მონაწილეობით (ქულა ეწერება ერთობლივ ღონისძიებაში ჩართულ სკოლებს ცალ–ცალკე – თითოეული მათგანის მიერ ატვირთული ინფორმაციის საფძველზე)

დეტალური ინფორმაცია ქულების დაგროვების შესახებ მოცემულია კონკურსის წესების განყოფილებაში forestry.ge/ge/konkursis-tsesebi  

თავისუფალი გაკვეთილები გულისხმობს - მოსწავლის ინტერესებზე მორგებულ კლასგარეშე/არაფორმალური აქტივობების ციკლს, რომლის შინაარსი და სწავლების მეთოდოლოგია განსხვავდება ტიპიური საგაკვეთილო პროცესისაგან, არ ითვალისწინებს საშინაო დავალებების მომზადებას, მოსწავლის შეფასებას და მოსწავლეებს და მასწავლებლებს შემოქმედებითი აქტივობის და იდეების რეალიზების საშუალებას აძლევს. აქტივობებისთვის, პროგრამის ფარგლებში, განისაზღვრა შემდეგი მიმართულებები: ●     სპორტული აქტივობები ●     წიგნიერების განვითარება ●     კულტურა/ხელოვნება ●     ინტელექტუალურ-შემეცნებითი აქტივობები   CENN-მა შეიმუშავა ორი მოდული - გაკვეთილების გეგმები ინტელექტუალურ-შემეცნებითი აქტივობების - ქვემიმართულების "გარემოს დაცვის" ფარგლებში:   1. საქართველოს ტყეები და ეკოტურიზმი "აღმოაჩინე საქართველო" 2. ნარჩენების მდგრადი მართვა თავისუფალი გაკვეთილების დანერგვა კონკურსის ფარგლებში ფასდება 100 ქულით.