გამარჯვებულები

გამარჯვებულები
2017 წლის გამარჯვებული

ნიკოლოზ (ნიკო) კეცხოველის სახელობის ქალაქ გორის N1 საჯარო სკოლა

შიდა ქართლი
პირველი ადგილი

მეფე ერეკლე მეორის სახელობის ქალაქ თელავის ͈͈ N1 საჯარო სკოლა

კახეთი
მეორე ადგილი

დიდაჭარის საჯარო სკოლა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
მესამე ადგილი
2017 წლის ფინალური პროექტები