მცხეთის სოფელ გალავნის სკოლის მოსწავლეები დედამიწაზე წყლის რესურსებით დაინტერესდნენ

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გალავნის სკოლის ეკოკლუბის წევრებმა მორიგი თავისუფალი გაკ ეთილის თემად აირჩიეს წყლის რესურსებით სავალალო მდგომარეობა დედამიწაზე.

წყლის საერთო რაოდენობა დედამიწაზე1400 მილიარდი კუბური მეტრია. გარდა ამისა მიწისქვეშა წყლების, მყინვარების, ტბების, ნიადაგის ტენის დამდინარეების სახით, ასევე ატმოსფეროში და როგორც წვიმის წყალი. წყლის მნიშვნელობა დედამიწაზე სიცოცხლის არსებობისთვის განუზომელი.

მოსწავლეებმა გამოიკვლიეს, რომ წყლის დაბინძურება თანამედროვეობის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა, რაც ადამიანის დაუდევარი მოქმედებით არის გამოწვეული. ჩამდინარე ნარჩენებით დაბინძურებული წყალი საშიშია ცოცხალი ორგანიზმებისათვის. ბავშვები ასევე გაეცვნენ ინტერნეტ-რესურსებს წყლის დაბინძურების პრევენციის შესახებ. 

აქტივობა ეხმიანება გაეროს მდგრადი განვითარების მე-6 და მე-12 მიზნებს.