ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემიის გზამკვლევი

 

 

გთავაზობთ ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემია 2021 - ის გზამკვლევს ელექტრონული პუბლიკაციის ფორმატში რომელიც დაგეხმარებათ კონკურსის წესებით უკეთ გაცნობასა და აქტივობების განხორციელებაში.

გზამკვლევი