გენდერი და გარემოს დაცვა

რატომ უნდა ვიცოდე მეტი გენდერის შესახებ ?

მეტის ცოდნა მეტი პატივისცემაა ორივე სქესის წარმომადგენლის მიმართ, მეტი, და რაც მთავარია - თანაბარი. თუკი გავიაზრებთ, რომ ქალსა და მამაკაცს თანაბარი უფლებები აქვთ საკუთარი სურვილების რეალიზაციისთვის, შევიძენთ თავისუფლების შეგრძნებას, მარტივად გადავლახავთ ცხოვრებისეულ ბარიერებს, ურთიერთდახმარების სურვილი გაგვიჩნდება და, უბრალოდ, მეტი ცოდნა უკეთეს ადამიანებად გვაქცევს.

კითხვარი

გზამკვლევი