კონკურსის წესები

როგორ მივიღოთ მონაწილეობა კონკურსში - ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემია ?

 • კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა შექმნათ სკოლის გუნდი და დარეგისტრირდეთ პორტალზე - forestry.ge. 
 • ხელახალი რეგისტრაცია სავალდებულოა გასული წლის კონკურსის მონაწილეებისათვისაც.
 • გუნდის წევრების მაქსიმალური რაოდენობა – 10 მონაწილე.
  (რეკომენდებულია პედაგოგის ჩართულობა).
 • ქულის მოსაპოვებლად კონკურსში დარეგისტრირებულმა გუნდმა თითოეული აქტივობის შესახებ აუცილებლად უნდა აცნობოს კონკურსის ადმინისტრაციას. ამისათვის შექმნილია მარტივი სისტემა ვებგვერდზე forestry.ge, კონკურსების განყოფილებაში, სადაც რეგისტრირებული სკოლა ამატებს საკონკურსო მასალას ავტორიზაციის გავლის შემდეგ.
 • მასალის ასატვირთად საჭიროა აქტივობის შესაბამისი კატეგორიის შერჩევა.
 • ინფორმაცია შეიძლება აიტვირთოს ტექსტის, ფოტოს/ფოტოების, ვიდეოს ბმულის, რუკის სახით, ან კომბინირებულად.
 • ატვირთული ინფორმაცია საიტზე განთავსდება მაქსიმუმ 3 სამუშაო დღეში.
 • გადაამოწმეთ პორტალი და დარწმუნდით, რომ თქვენი ინფორმაცია ნამდვილად გამოქვეყნებულია. ეს ფაქტი ადასტურებს, რომ კონკურსის ადმინისტრატორმა შესაბამისი ქულით შეგაფასათ.
 • პორტალი შესაძლებლობას გაძლევთ, გაეცნოთ სხვა სკოლების მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებს.


  გისურვებთ წარმატებას ! 

200
ქულა
მოაწყვეთ სამუშაო შეხვედრა გუნდის მიერ შერჩეულ კონკრეტულ, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან საკითხთან/საკითხებთან დაკავშირებით, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირთან/პირებთან. ადგილობრივი ან ცენტრალური ხელისუფლების, საზოგადოების, კერძო სექტორის, მედიის, ადგილობრივი მოსახლეობის ან მისი რომელიმე ჯგუფის წარმომადგენლები; ატვირთე შეხვედრის ფოტოები, დღის წესრიგი, მონაწილეთა სია პორტალზე.
100
ქულა
შეიმუშავეთ სამოქმედო/სამუშაო გეგმა შერჩეული, განხილული და შეთანხმებული გარემოსდაცვითი ღონისძიების განსახორციელებლად
200
ქულა
გეგმის შესაბამისად განახორციელე შემდეგი სახის სათემო აქტივობა: კვლევა/მონიტორინგი, ტრენინგი/სემინარი, დოკუმენტის/პროექტის მომზადება, სასკოლო/სათემო აქცია (დასუფთავება, გამწვანება, „მწვანე“ კამპანია, გარემოსდაცვითი დღეები, ფესტივალი...) მონაწილეობა კამპანიაში „გარემოს გულისთვის“ (WMTR/USAID) ადმინისტრატორმა ქულა რომ მოგანიჭოთ, ანგარიშის ტექსტში (ტექსტი არ უნდა იყოს დაწერილი პირველ პირში) სრულყოფილად უნდა იყოს ასახული აქტივობის მიზანი და შედეგი
50
ქულა
მოამზადეთ საავტორო სტატია სტატია უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს: (1) ტექსტის მოცულობა – მინიმუმ 100 სიტყვა; (2) ექსკლუზიურობა; (3) აქტუალობა; (4) კონკრეტიკა; ლიტერატურული და მხატვრული ტექსტები არ მიიღება
200
ქულა
საკუთარი აქტივობა გააშუქეთ რადიოს, ტელევიზიის, ბეჭდური და ინტერნეტ–მედიის საშუალებით (სოციალური ქსელების გარდა)
50
ქულა
სასკოლო/სათემო ღონისძიებაში ჩართეთ ადგილობრივი ან ცენტრალური სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი
100
ქულა
სკოლის/გუნდის სახელით ჩაერთე სახელმწიფო ღონისძიებაში (საჯარო განხილვა, ტრენინგ–სემინარი, კულტურული, სამეცნიერო და საზოგადოებრივი ღონისძიება)
200
ქულა
გააფორმეთ მემორანდუმი საკონკურსო თემატიკაზე თანამშრომლობის შესახებ პარტნიორ ორგანიზაციასთან (აღნიშნულ ქვეპუნქტში პარტნიორ ორგანიზაციად ჩაითვლება როგორც სახელმწიფო, ასევე არასამთავრობო, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო და კერძო იურიდიული პირი)
100
ქულა
გამოგვიგზავნეთ გარემოსდაცვითი პრობლემის ამსახველი ფოტო, მცირე ტექსტური აღწერით, GreenWatch-ის ან საზოგადოებრივი მონიტორინგის რუკის მეშვეობით, რომელიც ინტეგრირებულია პორტალზე forestry.ge
200
ქულა
დაეხმარეთ სხვა სკოლას, შექმნას გუნდი და მისი მხარდაჭერის მიზნით განახორციელე ღონისძიება
200
ქულა
დაგეგმეთ და განახორციელეთ აქტივობა ორი ან რამდენიმე სკოლის მონაწილეობით. ქულა ეწერება ერთობლივ ღონისძიებაში ჩართულ სკოლებს ცალ–ცალკე – თითოეული მათგანის მიერ ატვირთული ინფორმაციის საფძველზე
500
ქულა
საკონკურსო თემატიკის შესაბამისად ჩაერთეთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროგრამაში: „სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა“, მოიპოვეთ დაფინანსება და დანერგეთ საკუთარ სკოლაში
100
ქულა
ჩაატარეთ თავისუფალი გაკვეთილი „აღმოაჩინე საქართველოს“ პროგრამის მიხედვით
200
ქულა
გაიარეთ ნიკო კეცხოველის წიგნებში აღწერილი ან forestry.ge-ს რუკაზე რეკომენდებული მარშრუტი და გამოაქვეყნე ფოტო/ვიდეო და წერილობითი მასალა
1000
ქულა
ნიკო კეცხოველი სასკოლო გუნდის სახელით მოიპოვეთ დაფინანსება და განახორციელეთ საკონკურსო თემატიკის შესაბამისი პროექტი
100
ქულა
ნებისმიერ საკონკურსო აქტივობაში ჩართეთ მეტყევე, ტყის მცველი, სატყეო სამსახურის წარმომადგენელი ან რეინჯერი
100
ქულა
ნებისმიერ საკონკურსო აქტივობაში ჩართეთ სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანი/ადამიანები (ვისაც დამოუკიდებლად ჩართვა არ შეუძლია)

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ:

·         ქულების დაგროვება არ მოითხოვს ყველა ჩამოთვლილი კატეგორიის შესრულებას. სკოლას შესაძლებლობა აქვს, საკუთარი შეხედულებებით შეარჩიოს მისთვის სასურველი კატეგორია.

·         ქულების დაგროვების სისტემა იძლევა ერთროულად რამდენიმე კატეგორიის მითითების შესაძლებლობას; მაგალითად, თუ სკოლა განახორციელებს დარგვის აქციას და ეს გაშუქდება მედიის საშუალებით, სკოლას დაეწერება  აღნიშნული კომპონენტებისათვის გათვალისწინებული ქულათა ჯამი.

·         ქულა ენიჭება სკოლის გუნდს და არა – მის რომელიმე წევრს.

·         ყველაზე მაღალი ქულის მქონე გუნდები გადადიან რეგიონულ ნახევარფინალში.

·         ნახევარფინალური ტურის გამარჯვებულები, რეგიონული ქვოტების მიხედვით, გადადიან ფინალში.

·         ნახევარფინალურ და ფინალურ ეტაპზე გამარჯვებულები გამოვლინდებიან კომპეტენტური ჟიურის მიერ 3 კომპონენტის მიხედვით:

·         წლის განმავლობაში დაგროვილი ქულები

·         ეკოსპიკერი

·         პრეზენტაცია


ფინალი გაიმართება 2019 წლის 21 მარტს, ტყეების საერთაშორისო დღეს !