×

ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემია 2020"-ის მონაწილე ეკოკლუბების საყურადღებოდ !

გთხოვთ, შეავსოთ კითხვარი, რომელიც მოცემულია თქვენს პროფილში და, ასევე, განაახლოთ ინფორმაცია გუნდის წევრების შესახებ. (მათ შორის, ასაკი). შეგახსენებთ, გუნდში მონაწილეების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წევრს.

კონკურსის წესებიროგორ მივიღოთ მონაწილეობა კონკურსში - ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემია 2020

თემა: თანამშრომლობა მდგრადი განვითარების მიზნებისთვის (UN SDGs)

შექმენით სკოლის ეკოკლუბი, რომელიც საკონკურსო წლის განმავლობაში კონკურსის ფარგლებში იმუშავებს, და რეგისტრაციის ველში შეიყვანეთ ეკოკლუბის წევრების მონაცემები (არაუმეტეს 10 წევრისა პედაგოგის ჩათვლით).


ეკოკლუბი არის მოხალისეების გუნდი (მოსწავლეები, პედაგოგები), რომელიც ქმნის ორგანიზაციულ ერთეულს, ეხმარება სკოლასა და თემს, გაიაზროს მდგრადი ცხოვრების წესის მნიშვნელობა და შეამციროს გარემოზე მავნე ზეგავლენა. სკოლის ეკოკლუბს, შესაძლოა, ჰყავდეს არჩეული ლიდერი/ლიდერები, ჰქონდეს საკუთარი წესდება და სამოქმედო გეგმა. სასურველია, სამოქმედო გეგმაში გაწერილი იყოს, თუ რა სიხშირით ხდება ეკოკლუბის წევრების შეკრება. 


  • ყურადღებით გაეცანით  ქულების დაგროვების შესაძლებლობებს;
  • შეარჩიეთ თქვენი ეკოკლუბისათვის სასურველი კატეგორიები და დაიწყეთ  აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება.
  • საკონკურსო ქულების მისაღებად თქვენი პროფილიდან (პერსონალური პროფილი იქმნება ყველა დარეგისტრირებული ეკოკლუბისათვის) ატვირთეთ შესაბამისი მასალები. 
  • გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ მიერ პორტალზე ატვირთულ თითოეული აქტივობის აღწერილობაში/ანგარიშში, აუცილებლად უნდა მიუთითოთ კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs).
  • ახალი საკონკურსო წლის ფარგლებში შესაძლებელია აიტვირთოს თემატური აქტივობები, რომლებიც 2019 წლის 21 მარტის შემდეგ არის სკოლის ეკოკლუბის მიერ განხორციელებული.

    წინა საკონკურსო წლის ფარგლებში დარეგისტრირებულ სკოლებს ხელახალი რეგისტრაცია არ სჭირდებათ !  

ქულების დაგროვების ონლაინ სისტემა  (აქტიურია 15 აპრილიდან 31 მაისის ჩათვლით)


გარემოზე ზრუნვა სახლიდანაც შეგვიძლია - დარჩით სახლში და განაგრძეთ ეკოკლუბის საქმიანობა ონლაინ რეჟიმში. 

იხილეთ ონლაინ აქტივობების სახლემძღვანელო შემდეგ ბმულზე: link/online/activities

ქვემოთ მოცემული კატეგორიების მიხედვით აქტივობის დამატება სკოლის პროფილიდან შეუძლია მხოლოდ ეკოკლუბის წევრს ! აქტივობა შეიძლება იყოს ეკოკლუბის წევრის ინდივიდუალური, ან, ეკოკლუბის წევრების გუნდური მუშაობის შედეგი.

 

გისურვებთ წარმატებას!

 

 

 

 

400
ქულა
მიიღეთ მონაწილეობა ესსეების კონკურსში.დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, ეწვიეთ ბმულს: https://cutt.ly/3t00Bw3
400
ქულა
გაიცანით ბუნება თქვენ გარშემო . დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, ეწვიეთ გვ.2 შემდეგ ბმულზე: https://cutt.ly/3t00Bw3
300
ქულა
ჩაატარეთ ონლაინ საგანმანათლებლო ღონისძიება. დააორგანიზეთ ვებინარი, ონლაინ შეხვედრა, საუბრები ა.შ. ქულის მისაღებად, მოგვწერეთ მოკლე აღწერა: 1. რა სემინარს გაუწიეთ ორგანიზება 2. რა იყო ძირითადი მიგნებები და სიახლეები, რაც სემინარის მონაწილეებს გააცანით - მინიმუმ 100 სიტყვა. 3. რამდენი მონაწილე ჰყავდა ღონისძიებას? ქულის მისაღებად ატვირთეთ სემინარის აღწერილობა გაწერილი მოთხოვნების მიხედვით. მიუთითეთ კატეგორია - ონლაინ შეხვედრა / სემინარი
200
ქულა
თანამშრომლობა სკოლებს შორის. დისტანციურად დაეხმარეთ სხვა სკოლას, შექმნას ეკოკლუბი და მისი მხარდაჭერის მიზნით განახორციელეთ ღონისძიება (მაგ.: Online კონსულტაცია ონლაინ პლატფორმის გამოყებენებით ). ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ აქტივობის ფოტოები და მოკლე ანგარიში. ატვირთვისას მონიშნეთ კატეგორია - თანამშრომლობა სკოლებს შორის.
400
ქულა
დაიცავით თქვენი და თანატოლების უფლება ხარისხიანი განათლების შესახებ. ახალი გამოწვევები განათლების მიღების ახალ შესაძლებლობებს ქმნის. თუმცა, არიან სკოლები და ეკოკლუბები, რომლებსაც, სხვადასხვა მიზეზების გამო, არ შეუძლიათ სრულფასოვნად ისარგებლონ ონლაინ ინსტრუმენტების სიკეთეებით. გამოავლინეთ თქვენს თემში სკოლები ან ჯგუფები, რომლებიც დამატებით ყურადღებას საჭიროებენ, რათა საგანგებო ვითარებაში არ დაირღვეს მათი უფლება ხარისხიანი განათლების მიღების შესახებ. -მოგვწერეთ პრობლემის აღწერა -სკოლის/ დაწესებულების დასახელება -რაში ხედავთ გამოსავალს ? მოგვწერეთ პრობლემის გადაწყვეტის თქვენეული ვერსია, არანაკლებ 100 სიტყვა ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ აქტივობის ფოტოები და მოკლე ანგარიში. ატვირთვისას მონიშნეთ კატეგორია - თანამშრომლობა სკოლებს შორის.
1000
ქულა
მოიპოვეთ გამარჯვება საგრანტო კონკურსში. ეკოკლუბის სახელით მოიპოვეთ დაფინანსება (მაგ.: საერთაშორისო ფონდები, ადგილობრივი ორგანიზაციები და საბიუჯეტო უწყებები) და განახორციელეთ საკონკურსო თემატიკის შესაბამისი პროექტი. გაიორმაგეთ ქულა, თუ აღნიშნული პროექტი პასუხობს covid-19–ის გამო შექმნილი კრიზისის გამოწვევებზე საზოგადოებრივ და სახელმწიფო რეაგირებას. აუცილებელია, პროექტის მომზადებისა და განხორციელების პროცესში მონაწილეობას იღებდნენ კონკურსში დარეგისტრირებული მონაწილეები. ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ ინფორმაცია (ოფიციალური შეტყობინება, წერილი) მიღებული დაფინანსების შესახებ მოკლე ანგარიშთან ერთად. ატვირთვისას მონიშნეთ კატეგორია - პროექტი.
500
ქულა
შექმენით და აწარმოეთ ბლოგი / ვიდეობლოგი; გაიორმაგეთ ქულა, თუ თემატიკა პასუხობს covid-19–ის გამო შექმნილი კრიზისის გამოწვევებზე საზოგადოებრივ და სახელმწიფო რეაგირებას. რეკომენდებულია, გამოიყენოთ პლატფორმები: wix.com, wordpress.com, youtube.com ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე მოგვწერეთ თქვენი ბლოგის სახელი, სადაც გამოქვეყნებული უნდა იყოს მინიმუმ 5 სრულყოფილი ბლოგპოსტი (ფოტოებითა და გამართული ტექსტებით). ვიდეობლოგის შემთხვევაში - 5 ვიდეოპოსტი. მონიშნეთ კატეგორია - თანამშრომლობა მედიასთან.
500
ქულა
უპასუხეთ გამოწვევას - COVID-19. გამოავლინეთ covid-19–ის გამო შექმნილი კრიზისის გამოწვევებზე საზოგადოებრივი რეაგირების ერთი ან რამდენიმე მიმართულება, რომელიც დაკავშირებულია მდგრადი განვითარების რომელიმე მიზანთან; წარმოადგინეთ ადგილობრივი ეკოლოგიური, საგანმანათლებლო, ჯანდაცვის, სოციალური ან ეკონომიკური პრობლემური საკითხი და შეიმუშავეთ 2–3 თვეზე გაწერილი თემატური საზოგადოებრივი ინიციატივა/კამპანია მის გადასაჭრელად ან რეალური ცვლილების მოსახდენად. არანაკლებ - 100 სიტყვა. ქულის მისაღებად, ატვირთეთ forestry.ge-ზე და მიუთითეთ კატეგორია - საზოგადოებრივი ინიციატივა.
200
ქულა
არავინ დატოვო მიღმა. ნებისმიერი საკონკურსო აქტივობა დაგეგმეთ და განახორციელეთ სპეციალური საჭიროების მქონე პირებთან ან სხვა მოწყვლად ჯგუფების მონაწილეობით ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე მასალის ატვირთვისას დამატებით მონიშნეთ კატეგორია - თანამშრომლობა მოწყვლად ჯგუფებთან
200
ქულა
ითანამშრომლეთ ონლაინ–მედიასთან. საკუთარი აქტივობა გააშუქეთ ინტერნეტმედიის საშუალებით (სოციალური ქსელების გარდა); გაიორმაგეთ ქულა, თუ თემატიკა პასუხობს covid-19–ის გამო შექმნილი კრიზისის გამოწვევებზე საზოგადოებრივ და სახელმწიფო რეაგირებას. ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ მედიასაშუალების მიერ მომზადებული მასალის ბმული და მიუთითეთ კატეგორია - თანამშრომლობა მედიასთან.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ:

  ქულების დაგროვება არ მოითხოვს ყველა ჩამოთვლილი კატეგორიის შესრულებას. სკოლას შესაძლებლობა აქვს, საკუთარი შეხედულებებით შეარჩიოს მისთვის სასურველი კატეგორია.

ქულების დაგროვების სისტემა იძლევა ერთროულად რამდენიმე კატეგორიის მითითების შესაძლებლობას; მაგალითად, თუ სკოლა განახორციელებს დარგვის აქციას და ეს გაშუქდება მედიის საშუალებით, სკოლას დაეწერება  აღნიშნული კომპონენტებისათვის გათვალისწინებული ქულათა ჯამი.

 ქულა ენიჭება სკოლის გუნდს და არა – მის რომელიმე წევრს.

ატვირთული ინფორმაცია საიტზე განთავსდება მაქსიმუმ 3 სამუშაო დღეში.