გამარჯვებულები

გამარჯვებულები
2018 წლის გამარჯვებული

სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიხაურის საჯარო სკოლა

გურია
პირველი ადგილი

მარადისის საჯარო სკოლა

ქვემო ქართლი
მეორე ადგილი

ოტობაიის #1 საშუალო სკოლა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა
მესამე ადგილი