×

ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემია 2020"-ის მონაწილე ეკოკლუბების საყურადღებოდ !

გთხოვთ, შეავსოთ კითხვარი, რომელიც მოცემულია თქვენს პროფილში და, ასევე, განაახლოთ ინფორმაცია გუნდის წევრების შესახებ. (მათ შორის, ასაკი). შეგახსენებთ, გუნდში მონაწილეების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 წევრს.

ელექტრონული წიგნები

შეშის მოპოვება, დამზადება და გამოყენება

ხეების დარგვა და მოვლა

კვლევა – ენერგიის მოთხოვნის შეფასება დედოფლისწყაროსა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში

კვლევა – სათბობი შეშის მოთხოვნა-მიწოდებისა და პოტენციალის შეფასება

კვლევა – სათბობი შეშის მოხმარების გავლენა ეკონომიკაზე და სხვა ალტერნატიული სათბობი რესურსებით ჩანაცვლების ხარჯსარგებლიანობის ანალიზი

ნიკო კეცხოველი – კიდევაც დაიზრდებიან...

ნიკო კეცხოველი – ცხრათვალა მზის ქვეშ

ნიკო კეცხოველი – თოვლიან მთებში

ნიკო კეცხოველი – მკერდში დაჭრილი ბუნება

ნიკო კეცხოველი – არსიანიდან მოვდივარ, მომიხარია

ნიკო კეცხოველი – მორბის არაგვი, არაგვიანი

ნიკო კეცხოველი – მეცხრე მთაც გადავიარეთ

ნიკო კეცხოველი – მცენარეული საფარი